26märt

Looduse turgutav mõju tervisele

Eestlased kui metsarahvas on alati teadnud, et loodusel on oma vägi. Hoia metsa ja mets hoiab sind. Me ei ole kaugeltki ainsad, kes on jõudnud samale järeldusele.

Autor: Priidu Saart

Jaapani teadlane Qing Li on mitmete uuringutega tõestanud, et nende riigis harrastatav metsakümblus ehk shinrin-yoku on tõsiseltvõetav teraapia.

Metsakümblus vähendab väga efektiivselt stressi, parandab üldist meeleolu ja alandab vererõhku.

Mõned uurijad on leidnud, et võlunumber tervisehüvede nautimiseks on veeta 120 minutit nädalas looduses. Selle aja võib veeta rahulikult jalutades või istudes, veel parem on samal ajal teha loodusvaatlusi ja õppida tundma end ümbritsevaid taimi või linde.

Eestis kehtivate piirangute ja distantseerumise perioodil on ideaalne võimalus teha midagi head oma tervisele tutvudes linnuvaatlusega. See on hobi, mida on lihtne alustada, sest Eestis on mets või rannik tavaliselt üsna lähedal.

Mis on linnuvaatlus?

Linnuvaatlus on tegevus, millega vaatleja püüab märgata teda ümbritsevaid linde ja selle kohta info salvestada. Linnuvaatluseks on vaja natuke kannatust, soovitavalt binokleid ja mõni infoallikas liikide määratlemiseks.

Linnuvaatlejad koguvad vaatlusandmeid enda jaoks, kuid sellel on ka teaduslik väärtus. Enda tähelepanekuid on võimalik saata andmebaasidesse, mida kasutatakse meie riigi eluslooduse käekäigu jälgimiseks.

Autor: Elen Juurma

Eesti Ornitoloogia Ühingu (EOÜ) lehel on loetletud mitmed erinevad äpid, mis aitavad kindlaks määrata linde laulu ja ka välimuse järgi. Seejärel saab huviline enda tähelepanekud kirja panna näiteks eElurikkuse keskkonda, kuhu on koondatud üle Eesti tehtud erinevad loodusvaatlused.

Alustada saab koduaiast

Kõige lihtsam viis alustada linnuvaatlusega on jälgida enda kodu ümber toimuvat. EOÜ viib läbi erinevaid rahvaalgatusi andmete kogumiseks, korraldab linnuvaatluspäevi ja pikemalt kestvaid loenduseid. Juba mitmendat aastat kutsutakse inimesi pidama suvist aialinnupäevikut ning harrastusteadlasena saab enda vaatluseid kirja panna igaüks.

Sel pühapäeval, 28.03 on ka suurepärane võimalus osaleda linnalinnude vaatluspäeval, mil kogutakse andmeid linnadest üle Eesti. Järgmised võimalused osaleda vaatluspäeval on lihavõtte ajal ning seejärel maikuus ehk rahvusvahelisel rändlindude päeval.

Pärnumaa kaitsealad

Pärnumaal on 635 kilomeetrit rannajoont, mitmed kaitsealad ja kaks rahvusparki. Siin on eriti hea olla loodushuviline, sest lindude kevadrände ajal märtsist juunini on ohtralt võimalusi näha palju erinevaid liike. Pärnumaa lõunarannikul asuvas Kabli linnujaamas on kaua aega tegutsetud linnuvaatlus- ja rõngastamisjaamana, samuti on rõngastusjaam Matsalus.

Pärnu linn ja lähiümbrus

Autor: Ago Tammik

Astudes sammu koduaiast kaugemale, on Pärnu kui roheline ja mereäärne linn juba hea alguspunkt loodusvaatlusteks. Ainuüksi linna sees leidub 3 vaatlusplatvormi – Vana-Pärnu linnuvaatlustorn, Pärnu Rannaniidu matkaraja vaateplatvorm ja Mai linnuvaatlustorn.

Linna lähedal Audrus asub liigirikas polder, veelgi lääne pool Lindi looduskaitseala ning teised rannikuäärsed ja -lähedased alad. Matkakorraldaja Seikle Vabaks on nende piirkondade avastamiseks kokku pannud linnuvaatlusmatka Pärnu lahe põhjarannikul.

Luitemaa looduskaitseala

Luitemaa on Lõuna-Pärnumaal asuv kaitseala, kuhu kuuluvad soo- ja metsakooslused, rannaniidud ning Eesti kõrgeimad luited Tõotusemägi ja Tornimägi. Üks Eesti külastatavaim matkarada ehk Rannametsa-Tolkuse õpperada asub siin.

Autor: Hando Murumägi

Linnuvaatluseks on oivaline paik Pikla, mille kunagiste kalatiikide juures on võimalik peatuda Linnumaja puhkemajas ja teha vaatluseid lähedalasuvates linnuvaatlustornides. Pärnumaa tuntud loodusmees Mati Kose viib siinkandis läbi linnuvaatlusmatku.

Matsalu rahvuspark

Autor: Karlis Buskevics

Pärnumaa tõenäoliselt olulisim linnuala on Matsalu rahvuspark. 1976.a sai sellest Eesti esimene rahvusvahelise tähtsusega ehk Ramsari linnuala. Rändeajal ehk kevadel ja sügisel laskuvad siia sajad tuhanded linnud, kes peatuvad oma rändeteel Matsalule omastel rannaluhtadel ja -niitudel ning roostikes.

Matsalu poollooduslikud kooslused on Euroopa mõistes haruldased, kuid Lääne-Eestile omased ja tänu rahvuspargi määratlusele asuvad täna kaitse all. Euroopa Kaitsealade liit (EUROPARC Federation) on piirkonda 2015. aastal tunnustanud säästva turismi sertifikaadiga.

Penijõel asub Matsalu külastuskeskus, mille juurest saavad alguse ka vaateplatvormiga matkarajad. Linnuvaatlusmatku pakuvad paljud erinevad matkakorraldajad üle Eesti. Mugav viis rahvuspargis linde vaadelda on teha matk giidi saatel alguspunktiga Pärnu linnast, parim aeg selleks on loomulikult varahommik.

Jälgi Visit Pärnu kanaleid mujal veebis:

Tahad rohkem Pärnu kohta lugeda?

Turismiettevõtja blogi

Mis teeb Maria Talu eriliseks?

Puhata võib lihtsalt oleskledes või päevad täis seiklusi ja avastamisrõõmu. Maria talus on võimalikud mõlemad, aga üha rohkem tunnevad meie külalised huvi ratsutamise vastu. Just siis, kui puudub eelnev ratsutamiskogemus.

Loe veel »
VisitPärnu blogi

Kas kuuled? Kevad koputab uksele!

Jah, sel aastal saabub kevad pisut teisiti kui muidu, aga vähemalt on ta kohe päral. Küllap süstib see teadmine paljudele meist, kes me ajutiselt hommikust õhtuni koduseinte vahel toimetamine aga

Loe veel »